Våre fysioterapeuter følger de til en hver tid gjeldende takster for egenandeler hos fysioterapeut fastsatt av HELFO. TILLEGGUTSTYR

  • Såler
  • Treningsstrikk
  • og lignende 

Egne priser kan tilkomme