Kongsberg Med. Treningssenter

TRENINGSTIDER


Onsdag og fredag kl 13.00
På KMT har vi lungegruppe for pasienter med ulike lungesykdommer.


Treningen foregår to dager i uken:

- Onsdag: Individuelt tilpasset intervalltrening på mølle eller sykkel og styrkeprogram

- Fredag: Felles oppvarming og sirkeltrening i sal.


Før oppstart kommer du inn til en samtale med fysioterapeut og det blir gjort en funskjonsundersøkelse og ulike tester. Dette gir grunnlag for et individuelt tilpasset treningsprogram. For å evaluere treningen vil det bli gjort retester ved jevne mellomrom.


Målet med gruppen er å øke kondisjon og styrke for å bedre lunge- og kroppsfunksjon, det er også viktig å bli trygg på fysisk aktivtet og kjenne den positive effekten dette har både fysisk og mentalt.


For å delta på gruppen kan du ikke bruke ganghjelpemidler og du må være motivert for trening. Du må også ha vært til vurdering hos lege slike at eventuelle medisinske forhold er evaluert.


Gruppen er ledet av fysioterapeut Anne-Marte B. Frogh som har et fordypningskurs innen lungetrening gjennom Norsk fysioterapeutforbund.


Ta kontakt med Anne-Marte på annemarte@kmtklinikken eller 32 77 23 90/900 46 779, send gjerne en SMS om hva det gjelder så ringer hun opp så raskt som mulig.  


LUNGEGRUPPE