Kongsberg Med. Treningssenter

HJERTEREHABILITERING

TRENINGSTIDER


Tirsdag og torsdag kl 13.30
Statistikk viser at det er mange som ikke er fysisk aktive etter hjerteinfarkt og andre relaterte hjertesykdommer, mens forskningen viser det er avgjørende for videre helse at man holder seg i aktivitet og faktisk trener på et ganske belastende nivå. For mange er det knyttet mye usikkerhet til hvor mye man kan gjøre i tiden etter infarkt eller operasjon, og dette resulterer gjerne i inaktivitet fremfor aktivitet. På KMT ønsker vi å gi et godt tilbud til denne målgruppen og fokuserer på tilrettelegging, trygging og motivasjon i rehabiliteringen.


Hjerterehabilitering deles normalt inn i 3 faser:


Fase 2a – Den første perioden etter hendelse/operasjon, ca 1-6 uker. Holdes som regel på sykehus.

Fase 2b – Videre opptrapping av trening fra 6uker til 6mnd.

Fase 3 – Frisktrening. Fra ca 6mnd.


På KMT har vi fase 2b og målgruppen er pasienter som har hatt hjerteinfarkt, utført utblokking (PCI), bypass, er klaffeoperert eller har stabil hjertesvikt.


Hjerterehabiliteringen holdes 2 ganger i uken. Hovedelementene er gruppebasert intervalltrening inspirert av Ullevålsmodellen som er utbredt i Norge. En dag er vi på tredemølle/sykkel samt gjør styrketrening, mens den andre dagen er det sirkeltrening på sal.


Man blir kartlagt og fulgt opp av fysioterapeut med fordypningskurs i hjerterehabilitering. Det blir gjennomført individuell samtale med målsetting og testing. Målet med treningen er å bli trygg ifht belastning og øke den fysiske formen. Det vil også bli gjennomført retesting for å se på progresjon etter deltakelse. Selv om treningen utføres i gruppe vil det bli tatt individuelle hensyn og rehabiliteringen lagt opp deretter.


For å delta på gruppen kan du ikke bruke ganghjelpemidler og du må være motivert for trening. Du må også ha vært til vurdering hos lege slik at eventuelle medisinske forhold er evaluert. Det er ønskelig med epikrise/rapport fra sykehus/fastlege.


Ta konakt med Einar Bakken Frogh på einar.frogh@gmail eller 905 61 105 for mer inforimasjon