FYSIOTERAPIBEHANDLING


På Kongsberg Medisinske Treningssenter jobber vi nå 6 fysioterapeuter med mye forskjellig erfaring og bakgrunn. Vi har alle forskjellige interessefelter og spesialisering.


Vi jobber først og fremst med muskel- og ledd plager, men også flere og flere med livstilsrelaterte plager og lette psykiske plager.


Pasientene kommer for behandling for både akutte skader og mer langvarige plager.


Fysioterapi blir også brukt mye innen forebyggende og helsefremmende arbeid.


Uansett hva det gjelder er en viktig del av behandingen trening med god veiledning enkeltvis eller i grupper.

Vi forsøker å jobbe helhetlig og har ulike teknikker vi bruker sammen eller alene alt etter hva vi kommer frem til at passer best.


Dette kan være:

  • Trening
  • Gruppetimer
  • Manuell behandling
  • Veiledning gjennom samtale, i forhold til f.eks livsstil, sittestilling etc.
  • Avspenning