FYSIOPRIM er et forskningsprogram på fysioterapi i kommunehelsetjenesten, og er et samarbeid mellom Universitetet i Oslo, NTNU og Trondheim kommune.


KMT er en av 6 utvalgte klinikker som deltar i forskningen. Et av prosjektene heter "Hvem går til behandling hos fysioterapeut - og hvordan går det med dem?" Du kan delta.


www.med.uio.no/helsam/fysioprim