ARBEIDSPLASSVURDERING

Plager i muskel-og skjelettsystemet kan ofte forbedres gjennom en vurdering av din arbeidsplass. Som oftest er det små enkle justeringer som skal til.


Anne-Marte Bakken Frogh er godkjent gjennom NAV og Norsk Fysioterapiforbund for å gjøre arbeidsplassvudering på din arbeidsplass.


For mer info ta kontakt med Anne-Marte B. Frogh:


900 46 779

annemarte@kmtklinikken.ni