FYSIOPRIM

 

KMT - klinikken

Kongsberg Medisinske Treningssenter

FYSIOPRIM er et forskningsprogram på fysioterapi i kommunehelsetjenesten, og er et samarbeid mellom Universitetet i Oslo, NTNU og Trondheim kommune.

 

KMT er en av 6 utvalgte klinikker som deltar i forskningen. Et av prosjektene heter "Hvem går til behandling hos fysioterapeut - og hvordan går det med dem?" Du kan delta.

 

www.med.uio.no/helsam/fysioprim